Logisch denken, helder communiceren

Wat wij u leren is vooral een manier van denken: logisch en to-the-point, gefocust op het resultaat van uw onderzoek of gedachtegang. Met als doel een glashelder rapport of een overtuigende presentatie, die aansluit bij de behoefte van uw publiek.

  • U leert uw verhalen te structureren in een piramidevorm: met rubrieken, op verschillende niveaus. Dit sluit aan bij de manier waarop onze hersenen informatie verwerken, met een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
  • U leert om een logische samenhang aan te brengen tussen de verschillende onderdelen van uw verhaal, zodat er een coherent, overtuigend geheel ontstaat.
  • U leert kernachtig en actief te formuleren, zodat uw ideeën werkelijk tot leven komen.

Hieronder eerst de analyse van een traditionele tekst, waarbij de kleuren overlap aangeven. (Klik op het plaatje voor een vergroting.)

Incasso-oud-500

 

Vervolgens de geherstructureerde versie.

Incasso-nieuw-500

 

Als voorbereiding op de cursus maken we ook van uw stukken een nieuwe structuur – een eye-opener!

De piramidemethode is niet alleen prettig voor de lezer, er zijn ook voordelen voor u als schrijver, en zelfs voor de hele organisatie.

  • U gaat gestructureerder te werk, wat de kans verkleint dat u een tekst weer moet 'omgooien'.
  • U krijgt een overleginstrument in handen dat u in staat stelt organisatiebreed samen te werken aan documenten. Bovendien wordt het makkelijker om snel goed gefundeerde besluiten te nemen.

De piramidemethode is oorspronkelijk ontwikkeld bij McKinsey & Company en geldt als de wereldwijde standaard voor rapporten van consultants en andere professionals, zoals managers, onderzoekers, analisten, beleidsmedewerkers en juristen.

De methode zoals wij die aanbieden is volledig toegesneden op de beroepspraktijk, inclusief aandacht voor hoe je de structuur uitwerkt tot een rapport, presentatie of e-mail.