Gespecialiseerd bureau

De Oberman Groep is een klein, gespecialiseerd bureau, opgericht door Christine Oberman (1940-2012). Zij leerde de piramidemethode begin jaren zeventig van Barbara Minto, toen beiden bij McKinsey werkten. Minto schreef er in 1987 een boek over: The Pyramid Principle. Christine Oberman heeft de methode tientallen jaren in Nederland onderwezen, aanvankelijk aan consultants, later aan een bredere kring van professionals.

De huidige trainers van de Oberman Groep zijn allemaal nog opgeleid door Christine Oberman. In aanvulling op hun universitaire opleiding en werkervaring hebben ze een intern opleidingstraject gevolgd van een halfjaar. De meesten doen naast hun werk als trainer nog andere activiteiten op communicatiegebied.

Roy van de Graaf is het eerste aanspreekpunt voor klanten. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in taalbeheersing en argumentatietheorie. Hij werkte jarenlang in de journalistiek, met name voor de Volkskrant. Naast zijn activiteiten voor de Oberman Groep is hij actief als tekstschrijver en redacteur.

Lyanne Lamar studeerde Frans en algemene taalwetenschap. Ze vervulde marketing- en communicatiefuncties bij Akzo Nobel en bij een uitgeverij. Tegenwoordig is ze partner in een communicatie-adviesbureau.

Elisabeth Roelvink begon haar loopbaan als editor en uitgever. Tegenwoordig is ze actief als zelfstandig trainer en coach.

 

 

Vormgeving Lena Shafir, animatie Wouter Haasnoot, technische realisatie VenSoc Technologies. Algemene voorwaarden.